Brusselse werkloosheidsgraad op laagste niveau in 25 jaar

Brusselse werkloosheidsgraad op laagste niveau in 25 jaar

Volgens de maandelijkse analyse van Actiris telde Brussel eind april 89.367 werkzoekenden: dat is goed voor een werkloosheidsgraad van 15,9 (cf. 16,7% in april 2017). Dat stemt overeen met een verlaging met 3.381 personen of 3,6% op jaarbasis.

Het aantal werkzoekenden jonger dan 25 jaar daalde dan weer voor 59 maanden op rij! Er waren 8.760 jonge werkzoekenden in maart, d.w.z. 520 personen of 5,6% minder dan in april 2017, voor een jongerenwerkloosheidsgraad van 22,9%. Het aantal jonge werkzoekenden daalde met 33.8% sinds 2014. Een terugval die moed geeft.

Het Brussels Gewest telde eind februari meer bepaald 60. 933 werkzoekenden die een uitkering hebben aangevraagd, 4.449 jongeren in de beroepsinschakelingstijd en 23.985 andere werkzoekenden die vrij of verplicht ingeschreven zijn. Op jaarbasis daalde het aantal uitkeringsgerechtigde werkzoekenden met 2,1%.

Meer informatie.