Brusselse werkloosheid daalt 4 jaar ononderbroken

Brusselse werkloosheid daalt 4 jaar ononderbroken

Volgens de maandelijkse analyse van Actiris telde Brussel eind oktober 91.214 werkzoekenden: dat is goed voor een werkloosheidsgraad van 16,3 (cf. 16,9% in oktober 2017). Dat stemt overeen met een verlaging met 2.674 personen of 2,8% op jaarbasis. In vergelijking met oktober 2014 is het aantal werkzoekenden met 21.042 personen gedaald. Dit komt neer op een daling van 18,7% in 4 jaar.

Het aantal werkzoekenden jonger dan 25 jaar daalde dan weer voor 65 maanden op rij! Er waren 9.822 jonge werkzoekenden in oktober, d.w.z. 719 personen of 6,8% minder dan in oktober 2017, voor een jongerenwerkloosheidsgraad van 25,6%. Sinds 2014 is het aantal jonge werkzoekenden in Brussel gedaald met 30,7%.

Het Brussels Gewest telde eind oktober meer bepaald 61.386 werkzoekenden die een uitkering hebben aangevraagd, 5.350 jongeren in de beroepsinschakelingstijd en 24.478 andere werkzoekenden die vrij of verplicht ingeschreven zijn. Op jaarbasis daalde het aantal uitkeringsgerechtigde werkzoekenden met 1,0%.

Meer informatie.