Brussel: laagste aantal jonge werkzoekenden sinds 1990

Brussel: laagste aantal jonge werkzoekenden sinds 1990

Volgens de maandelijkse analyse van Actiris telde Brussel eind januari 89.960 werkzoekenden: dat is goed voor een werkloosheidsgraad van 16 (cf. 16,5% in januari 2018). Dat stemt overeen met een verlaging met 1.917 personen of 2,1% op jaarbasis. In vergelijking met januari 2014 is het aantal werkzoekenden met 22.075 personen gedaald. Dit komt neer op een daling van 19,7% in 5 jaar.

Het aantal werkzoekenden jonger dan 25 jaar daalde dan weer voor 68 maanden op rij! Er waren 9.317 jonge werkzoekenden in januari, d.w.z. 483 personen of 4,9% minder dan in januari 2018, voor een jongerenwerkloosheidsgraad van 24,3%. Sinds 2014, is het aantal jonge werkzoekenden in Brussel gedaald met 5.791 eenheden, wat neerkomt op een daling van 35,8%.

Het Brussels Gewest telde eind januari meer bepaald 61.136 werkzoekenden die een uitkering hebben aangevraagd, 4.930 jongeren in de beroepsinschakelingstijd en 23.894 andere werkzoekenden die vrij of verplicht ingeschreven zijn. Op jaarbasis daalde het aantal uitkeringsgerechtigde werkzoekenden met 1%.

capturenl.png

Meer informatie.