April 2019: Brusselse werkloosheid op laagste peil in 26 jaar

April 2019: Brusselse werkloosheid op laagste peil in 26 jaar

Eind april bedroeg de werkloosheidsgraad in het Brussels Gewest 15,5% en 21% voor jongeren.

capture_2.png

Volgens de maandelijkse analyse van Actiris telde Brussel eind april 86.931 werkzoekenden: dat is goed voor een werkloosheidsgraad van 15,5% (cf. 15,9% in april 2018). Dat stemt overeen met een verlaging met 2.436 personen of 2,7% op jaarbasis. In vergelijking met april 2014 is het aantal werkzoekenden met 22.400 personen gedaald. Dit komt neer op een daling van 20,5% in 5 jaar.

Het aantal werkzoekenden jonger dan 25 jaar daalde dan weer voor 71 maanden op rij! Er waren 8.064 jonge werkzoekenden in april, d.w.z. 696 personen of 7,9% minder dan in april 2018, voor een jongerenwerkloosheidsgraad van 22,9%. Sinds 2014, is het aantal jonge werkzoekenden in Brussel gedaald met 5.162 eenheden, wat neerkomt op een daling van 39%.

Het Brussels Gewest telde eind april meer bepaald 59.102 werkzoekenden die een uitkering hebben aangevraagd, 4.209 jongeren in de beroepsinschakelingstijd en 23.620 andere werkzoekenden die vrij of verplicht ingeschreven zijn. Op jaarbasis daalde het aantal uitkeringsgerechtigde werkzoekenden met 3%.

Meer informatie.