50e opeenvolgende daling van de werkloosheid in Brussel : Brusselse werkloosheid op laagste niveau sinds 1992

50e opeenvolgende daling van de werkloosheid in Brussel : Brusselse werkloosheid op laagste niveau sinds 1992

Volgens de maandelijkse analyse van Actiris telde Brussel eind december 88.317 werkzoekenden: dat is goed voor een werkloosheidsgraad van 15,7 (cf. 16,4% in december 2017). Dat stemt overeen met een verlaging met 2.774 personen of 3,0% op jaarbasis. In vergelijking met december 2014 is het aantal werkzoekenden met 19.600 personen gedaald. Dit komt neer op een daling van 18,2% in 4 jaar.

Het aantal werkzoekenden jonger dan 25 jaar daalde dan weer voor 67 maanden op rij! Er waren 8.893 jonge werkzoekenden in december, d.w.z. 719 personen of 7,5% minder dan in december 2017, voor een jongerenwerkloosheidsgraad van 23,2%. Sinds 2014 is het aantal jonge werkzoekenden in Brussel gedaald met 30,8% (-3.956).

Het Brussels Gewest telde eind december meer bepaald 60.962 werkzoekenden die een uitkering hebben aangevraagd, 4.814 jongeren in de beroepsinschakelingstijd en 22.542 andere werkzoekenden die vrij of verplicht ingeschreven zijn. We stellen een stabilisatie vast op jaarbasis van de uitkeringsgerechtigde werkzoekenden met +0,1%.

Meer informatie.