2.000.000 euro om discriminatie bij aanwerving in het Brussels Gewest te bestrijden

2.000.000 euro om discriminatie bij aanwerving in het Brussels Gewest te bestrijden

Na 28 projecten gefinancierd te hebben ter bestrijding van discriminatie en bevordering van diversiteit sinds 2016, herlanceert Didier Gosuin, Brusselse minister van Tewerkstelling en Economie een projectoproep voor 500.000 euro in 2018. Op drie jaar tijd werd dus 2.000.000 euro besteed aan bijkomende maatregelen naast de regeringsbeslissingen om discriminatie bij aanwerving te bestrijden.

Hebben we allemaal dezelfde kansen op de arbeidsmarkt? Hoewel dat voornamelijk afhangt van competenties en kennis blijven geslacht, leeftijd, handicap of zelfs herkomst nog te vaak bepalende factoren.

De kwestie is des te meer aan de orde in het Brussels Gewest, waarvan 72% van de bevolking van buitenlandse herkomst is, tegenover 19% in Vlaanderen en 32% in Wallonië. In 2012 bedroeg de werkgelegenheidsgraad van Brusselaars van Belgische herkomst immers 71%. Voor de Brusselaars van wie de herkomst in een ander Europees land of in het Midden-Oosten ligt, was dat 35%. Sollicitanten met een buitenlandse herkomst ondervinden nadelige invloed van bewuste of onbewuste discriminatie bij aanwerving en tijdens hun volledige loopbaan.

Naast die gevallen van discriminatie op basis van herkomst stelde UNIA een stijging van 60% vast van de meldingen wegens discriminatie op het werk op basis van leeftijd en een stijging van 22% op basis van een handicap. Het geslacht is ook een discriminerende factor om toegang te krijgen tot bepaalde betrekkingen.

Op basis van die vaststellingen lanceerde Didier Gosuin in april 2016 – vastbesloten om de moed niet te laten zakken bij de aanblik van die duizenden werkzoekende Brusselaars – een eerste projectoproep waarbij twaalf projecten werden geselecteerd. In mei 2017 werd een tweede projectoproep gelanceerd, waarbij zestien projecten gefinancierd werden. “Nu lanceren we een derde projectoproep om concrete acties te ondersteunen. Dat kunnen projecten zijn om nieuwe aanwervingsmethodes te ontwikkelen, om vernieuwende modellen te testen met betrekking tot diversiteitsbeheer in ondernemingen of om de deelname aan de arbeidsmarkt van gediscrimineerde groepen te vergemakkelijken via netwerking”, licht Didier Gosuin, Brusselse minister van Tewerkstelling en Economie toe.

“De projectoproep is een aanvulling op mijn globale plan ter bestrijding van discriminatie. De doelstelling is ervoor zorgen dat alle lagen van de gewestelijke bevolking zo breed mogelijk vertegenwoordigd zijn op de arbeidsmarkt. Ik wil dat de ondernemingen in Brussel – ongeacht of het gaat om privé- of overheidsondernemingen – onze diversiteit weerspiegelen” , besluit Didier Gosuin, Brusselse minister van Tewerkstelling en Economie.

Meer informatie.