Women In Tech viert zijn eenjarig bestaan en zet vrouwelijke rolmodellen van de technologische sector in de schijnwerpers

Women In Tech viert zijn eenjarig bestaan en zet vrouwelijke rolmodellen van de technologische sector in de schijnwerpers

Womenintech.brussels, een speler waar men niet omheen kan als het gaat om de bewustmaking van vrouwen voor nieuwe technologieën, viert zijn eenjarig bestaan. De balans van dat eerste jaar is gunstig: een twintigtal overheids- en privépartners en bijna 2.000 deelnemers. Het is ook dé gelegenheid om de resultaten van de enquête “Les femmes bruxelloises à l’ère de la 4e Révolution industrielle, où en est-on ?(Brusselse vrouwen tijdens de vierde industriële revolutie - een stand van zaken) voor te stellen.

 

Om ervoor te zorgen dat meer vrouwen actief zouden zijn in de sector van de nieuwe technologieën lanceerde Didier Gosuin, minister van Economie, in 2017 het platform womenintech.brussels, een van de maatregelen van het NextTech-plan. De doelstelling van het platform is vrouwen bewustmaken van de beroepen die onder de sector van de nieuwe technologieën vallen via conferenties, workshops en andere evenementen, waarin de genderstereotypes ontkracht worden.

 

Het platform viert momenteel zijn eenjarig bestaan. Dat maakt het dé gelegenheid om de balans objectief te bekijken en de toekomstige uitdagingen beter af te bakenen via de studie “Les femmes bruxelloises à l’ère de la 4e Révolution industrielle, où en est-on ?” (Brusselse vrouwen tijdens de vierde industriële revolutie - een stand van zaken), die werd uitgevoerd bij 320 al dan niet ondernemende vrouwen die aan de activiteiten van womenintech.brussels deelnamen.

 

De eerste vaststelling is alarmerend: momenteel vertegenwoordigen vrouwen slechts 25% van de Belgen met een zogenoemd STEM-diploma (Science, Technology, Engineering en Mathematics) en zouden ze slechts 7% vertegenwoordigen bij de informaticarichtingen. Het Brussels Gewest mag dan wel niet bevoegd zijn voor universitaire studies, het blijft wel bevoegd voor beroepsopleiding. Maar de situatie is daarom niet beter ... Womenintech.brussels heeft als partners onder meer programmeerscholen waar vrouwen bewustgemaakt worden van die nieuwe beroepen en ICT-programmeren. Slechts tien procent van de deelnemers is echter een vrouw.

 

Om die percentages te doen stijgen, moeten vooral nog stappen gezet worden om de stereotypes te ontkrachten, en dat gebeurt door vrouwelijke rolmodellen voor te stellen die doorgebroken zijn in de sector. Het probleem is dat er nog te weinig dergelijke vrouwen zijn en dat ze niet zichtbaar genoeg zijn. Om daaraan tegemoet te komen, werden verschillende Brusselse onderneemsters die actief zijn in de digitale sector benaderd om ambassadrices van het Gewest te worden. Ze zullen in de toekomst het woord nemen tijdens de opleidingen en de meetings van Women In Tech.

Lees het artikel op lesoir.be of via deze link.