Steun voor Brusselse kmo’s die minstens 10.000 euro investeren

Steun voor Brusselse kmo’s die minstens 10.000 euro investeren

 

Het Brussels Gewest vereenvoudigt het stelsel van economische expansiesteun om nauwer aan te sluiten op de evoluties binnen de Brusselse economie. Vanaf 2019 is er 29 miljoen euro beschikbaar om de premies voor de kmo’s in Brussel te financieren.

Het nieuwe instrument van Brusselse steunmaatregelen voor de groei van de kmo’s is in werking getreden in het Brussels Gewest. Het vervangt de voormalige “steunmaatregelen voor economische expansie”, waarvan sommige ontoereikend waren, weinig gebruikt werden of geen doelstelling hadden, zo meent minister Didier Gosuin. Vanaf heden komen de zko’s en kmo’s in aanmerking voor de nieuwe versie van de investeringspremie.

Naast de aanpassing van het instrument aan de Brusselse economie, werden de te volgen stappen om de steun te verkrijgen, herzien en vereenvoudigd. Na de papieren dossiers die de aanvrager moet samenstellen, volgt een digitaal dossier dat via een onlineplatform toegankelijk is: mybee.brussels. Dat zorgt ervoor dat de ondernemer de stand van zijn dossier in real time kan volgen.

Wat verandert er?

  1. Het minimale investeringsbedrag dat recht geeft op de premie, daalt van 15.000 naar 10.000 euro. Dat is een geste tegenover de zeer jonge of zeer kleine ondernemingen. Het basisbedrag van de premie bedraagt 5% van de investering, maar dit percentage kan opgetrokken worden tot 20%, en zelfs tot 50%, “telkens wanneer de onderneming bepaalde criteria behaalt inzake tewerkstelling, opleiding en diversiteit”, stelt de minister.
  1. De investeringspremie zal, onder bepaalde voorwaarden, een deel van de overname van een handelsfonds kunnen dekken.
  1. De aankoop van tweedehandsmateriaal komt in aanmerking voor de investeringspremie.
  1. Een premie van 3.000 euro treedt deze week in werking om “de zko’s te helpen die hun bedrijfswagen moeten vervangen door een ander bedrijfsvoertuig dat niet op diesel rijdt”. De bedoeling? De ondersteuning van de kleine ondernemingen die zich moeten aanpassen aan de lage emissiezone in het Brussels Gewest.

In maart volgend jaar zal een twintigtal andere incentives van kracht worden, zoals de “rekruteringspremie voor een economisch groeiproject”. Kmo’s die jonger zijn dan 3 jaar, 3 werknemers hebben en reeds drie jaar jaarlijks 20% groei kennen, zullen het eerste jaar een premie kunnen ontvangen van 20.000 euro en 15.000 euro voor de aanwerving van een bijkomende werknemer. Deze premie is cumuleerbaar met de andere steunmaatregelen voor rekrutering. Ook is er de premie van 5.000 euro die zal worden toegekend aan handelaars die een eigen website willen lanceren, of de cheque van 450 euro om coworking te ondersteunen.

Lees het volledige artikel op L’Écho.be of in pdf-formaat (in het Frans).