Spreek niet langer over Atrium, Impulse of Brussel Invest & Export, maar wel over ... hub.brussels

Spreek niet langer over Atrium, Impulse of Brussel Invest & Export, maar wel over ... hub.brussels

In de loop der tijd hebben zich verschillende Brusselse instellingen ter ondersteuning van het ondernemerschap ontwikkeld, die hun ondersteuningsopdrachten aanpasten aan de realiteit van de Brusselse economie, die hoofdzakelijk samengesteld is uit kmo’s (98,9% in 2016) – die zorgen voor veel tewerkstelling – en de behoeften van die ondernemingen. Zo kwam er dus overlapping en een daaruit voortvloeiende versnippering van de inspanningen en overheidsmiddelen. Onze instrumenten verbeteren was dus onontbeerlijk om de economische activiteit in Brussel een duwtje in de rug te geven.

Zo heeft de Brusselse Regering sinds het begin van de legislatuur getracht om het institutionele landschap te rationaliseren. De doelstelling daarbij was om voor meer efficiëntie en een duidelijker overheidssysteem ter ondersteuning van economische actoren te zorgen.

Een agentschap dat ondernemers ten goede komt

Er is nu een enkele locatie waar ondernemers uit eender welke leeftijdscategorie en activiteitensector terechtkunnen voor advies op maat. Dat alleen volstond echter niet. Het was ook nodig om het talent van Impulse, Atrium en BIE samen te voegen om een grotere meerwaarde te bieden voor ondernemers, de klanten van een echte overheidsdienst.

Je vindt voortaan alle diensten die ondernemingen tijdens hun volledige levensloop nodig hebben in hetzelfde expertisecentrum – van de fase voor de oprichting tot de groei- en de internationaliseringsfase. Eén contactpunt, op één locatie, met toegang tot een uitgebreidere reeks diensten: hub.brussels.

De kwaliteit van de dienstverlening wordt verbeterd door betere synergieën en eenvoudigere opties om samen te werken. Het agentschap biedt nu een traject aan voor de volledige levensloop van een onderneming: van de ontwikkeling van een idee tot de groei van de onderneming, inclusief op de buitenlandse markten.

Bijna 300 personen staan zo in Brussel en in het werkveld ten dienste van de 99.000 Brusselse ondernemers en iedereen die in het Gewest in projecten wil investeren of projecten wil ontwikkelen.

Meer informatie.