Score.brussels vestigt zich in Mediapark

Score.brussels vestigt zich in Mediapark

De publieke financieringspool van het Brussels Gewest ondersteunt een unieke actor inzake multidisciplinaire opleiding en productie voor beroepen in verband met beeld en geluid.

Brussel, 26 oktober 2017. De Brusselse audiovisuele onderneming die gespecialiseerd is in beeld en geluid, SCORE.BRUSSELS, huldigt haar studio’s in het centrum van het toekomstige Mediapark officieel in. Het project, dat geleid wordt door Alec Mansion en Julie Basecqz, een complementair en ervaren duo, vormt de unieke opleidings- en productiepool voor ontmoetingen tussen de verschillende beroepen op het gebied van film (beeld en geluid). Vanuit deze invalshoek heeft de publieke financieringspool van het Gewest, Finance.brussels, een lening van 85.000 euro toegekend om bij te dragen aan de opstart van de activiteiten van het jonge bedrijf. Deze financiële tussenkomst draagt bij aan de groei van de creatieve industrie, een sector die qua ontwikkeling prioritair is voor Didier Gosuin, de Brusselse minister van Economie en Tewerkstelling.

De snelle toename van content, met name verbonden aan de komst van streamingproducers, maar ook de aantrekkingskracht van de Tax Shelter, leiden tot een aanzienlijke vraag in het domein van de postsynchronisatie, het inspreken, het grafische aspect en de soundtrack, alsook een steeds groter wordend tekort aan acteurs en gespecialiseerde geluidstechnici. In het kader van deze vaststellingen sluit SCORE.BRUSSELS zich aan bij deze nieuwe dynamiek door zich eveneens te positioneren voor internationale producties die in Brussel verwezenlijkt worden.

SCORE.BRUSSELS, gevestigd in het Mediapark, het toekomstige audiovisuele trefpunt in Brussel, biedt op één plaats en binnen één entiteit verschillende diensten aan: postsynchronisatie en het inspreken, het nasynchroniseren van nationale en internationale films, de opleiding voor de nasynchronisatie (door Belgische en buitenlandse professionals), evenals filmmuziek en het geluidsaspect. Daaruit zou op natuurlijke wijze een echte kweekvijver aan lokale artiesten moeten voortvloeien.

SCORE.BRUSSELS wordt, om zijn ontwikkeling tot een goed einde te brengen, ondersteund door verschillende entiteiten van Screen.brussels. Teneinde de culturele en creatieve industrie in Brussel te stimuleren, heeft de Brusselse Regering zich er via de prioritaire acties in de “Strategie 2025” toe verbonden de ondersteuning van de audiovisuele sector in Brussel te verhogen via het ondersteunende platform “Screen.brussels”.

“Ik zie in het economische project van SCORE.BRUSSELS een indicator van het succes van het beleid dat deze Regering voert ten voordele van de audiovisuele sector. Met meer dan 400 ondernemingen en 15.000 rechtstreeks en onrechtstreekse jobs is de audiovisuele sector in volle groei. Om die reden moeten we innoverende ondernemingen blijven ondersteunen die ervoor zorgen dat het belang van de audiovisuele sector in Brussel toeneemt en dat er werkgelegenheid gecreëerd wordt”, verklaart Didier Gosuin, de Brusselse minister van Economie en Tewerkstelling.

Door het toekennen van een lening van 85.000 euro heeft Finance.brussels/GIMB-groep, via de tussenkomst van zijn financieringslijn die uitsluitend bedoeld is voor de audiovisuele ondernemingen in Brussel (Screen.brussels business), deelgenomen aan de opstart van de activiteiten van de vennootschap en aan de financiering van zijn nood aan bedrijfskapitaal.

 

Meer informatie.