NextTech.brussels: 20 maatregelen om het ICT-ondernemerschap in Brussel te stimuleren

NextTech.brussels: 20 maatregelen om het ICT-ondernemerschap in Brussel te stimuleren

NextTech.brussels, dat deel uitmaakt van het gezamenlijke merk Digital.brussels, organiseert zich rond 3 actiepijlers: (1) faciliteren, (2) opleiden en (3) uitstralen. Ten eerste zal een grotere samenwerking tussen de verschillende publieke en private actoren uit de digitale sector zorgen voor een kwaliteitsvolle begeleiding voor elke ondernemer via het unieke loket 1819.brussels. Ten tweede staat NexTech.brussels garant voor de sensibilisering en de opleiding van bepaalde specifieke doelgroepen voor de mogelijkheden die de IT-sector aanbiedt (jongeren en vrouwen).

De bedoeling? Zorgen voor gekwalificeerde IT-werknemers in Brussel en de omscholing van werkzoekenden voor nieuwe beroepen – of knelpuntberoepen binnen de sector. Tot slot verstevigt NextTech.brussels de positie van Brussel als een van de belangrijkste ICT-actoren op de internationale markten en de essentiële beurzen maar ook als stad waar innoverende ondernemingen en buitenlandse investeringen welkom zijn.

+ info zie www.nexttech.brussels