L’Auberge Espagnole en de handelshuurovereenkomst van korte duur versnellen de dynamisering van de Brusselse handel.

L’Auberge Espagnole en de handelshuurovereenkomst van korte duur versnellen de dynamisering van de Brusselse handel.

Pop-upstores zijn conform de tijdsgeest. Beter nog: ze zijn een echte school van de handel geworden. Er worden een beroep, een concept, een product en een locatie uitgetest tegen een zeer geringe prijs vooraleer er zware investeringen op lange termijn worden gedaan. Dat is het geval voor l’Auberge Espagnole, een initiatief van Hub.brussels. De pop-upstore zorgt ervoor dat de kandidaat praktijkervaring kan opdoen en geconfronteerd wordt met de realiteit van het ondernemerschap. En met de inwerkingtreding van de handelshuurovereenkomst van korte duur twijfelt niemand eraan dat deze tijdelijke winkels steeds meer ingang zullen vinden in Brussel, tot groot genoegen van de consumenten, de eigenaars en de ondernemers.

“Dit nieuwe economische en commerciële model, dat meer is dan een tendens, heeft onlangs geleid tot de creatie van een kortlopend bedrijfshuurcontract dat tijdelijke winkels moet toelaten om gedurende enkele maanden lege handelsruimten te bezetten, de gelegenheid bij uitstek om een juridisch kader te scheppen voor de pop-upstores. Maar vooral om kandidaat-winkeliers de kans te geven hun idee tegen een lage kostprijs uit te proberen om zo kennis en ervaring op te doen met een minimum aan risico’s. Deze innovatie biedt ook een positief antwoord op de winkelleegstand; ze stimuleert de tewerkstelling en de aantrekkelijkheid van een wijk”, verduidelijkt Didier Gosuin, de Brusselse minister van Economie.

+ d’infos.