Industrieplan: bedoeling om de Brusselse economie een nieuwe dynamiek te geven

Industrieplan: bedoeling om de Brusselse economie een nieuwe dynamiek te geven

Om de ontwikkeling te ondersteunen van activiteiten die vruchtbaar zijn voor de toekomst van Brussel, heeft het Gewest in januari 2019 zijn allereerste Industrieplan goedgekeurd. Wat is de bedoeling daarvan? De Brusselse economie een nieuwe dynamiek geven.

De voorbije jaren is er veel industrie uit Brussel weggetrokken. De vraag welke plaats de industrie mag innemen in de stad, de verkeersopstoppingen, de luchtkwaliteit, maar ook de problemen om gekwalificeerd personeel te vinden, zijn allemaal factoren die ertoe hebben geleid dat de verwerkende nijverheid uit ons Gewest verdwenen is.

De industrie zorgt voor jobs voor alle kwalificatieniveaus en staat gelijk aan het creëren van rijkdom. Met het Industrieplan heeft het Gewest de ambitie om de productiejobs opnieuw in een positief daglicht te stellen en vanaf 2020 de industrie weer te laten groeien.

Deze strategie opteert voor een voorafgaande selectie van een aantal veelbelovende sectoren waaraan andere sectoren kunnen worden toegevoegd en waarvoor de voorgestelde krachtlijnen openstaan voor de consolidatie met de sectoren en de sociale partners. Het betreft hier de bouwsector, de verwerkende industrie en innovatieve materialen; de agro-voedingsindustrie; de gezondheidssector en de creatieve en culturele sector. Het gewest steunt al ruim tien jaar de ontwikkeling van deze sectoren en wil voor hen een productie-ecosysteem consolideren met een gemeenschappelijke ruggengraat, waarbij elke sector de inhoud en de behoeften rondom dit gezamenlijke skelet kan herschikken.

Daarom stelt het plan voor om in alle sectoren:

  • het potentieel voor de uitrol van binnenstedelijke waardeketens en de hefboomeffecten met de actoren van het ecosysteem uit te bouwen;
  • specifieke en aangescherpte onderzoektools ter beschikking te stellen;
  • De ontwikkelingscyclus van de productieactiviteiten te versnellen;
  • De vaardigheden van de Brusselse bevolking af te stemmen op de noden van de geïdentificeerde sectoren;
  • Deze te ondersteunen via een coherent overheidsbeleid doorheen de tijd;
  • De fysieke en virtuele banden tussen de ondernemingen aan te halen en krachtig leiderschap binnen de sectoren te bevorderen.

 

Dit industrieplan is een toekomstvisie. Het is aan de volgende regering om ermee aan de slag te gaan en te bepalen welke maatregelen moeten worden geïmplementeerd om de toekomst van de industrie in ons gewest te bepalen.

Hier vindt u het volledige Industrieplan.