Het Gewest ten dienste van Brusselse ondernemers

Het Gewest ten dienste van Brusselse ondernemers

Het Brusselse Parlement keurde vrijdag in plenaire zitting de ordonnantie goed waarmee het nieuwe Brusselse Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven wordt opgericht. In dat nieuwe agentschap zijn BIEImpulse en Atrium samengevoegd. De opdracht van het Agentschap: ondernemers kwaliteitsvoller ondersteunen.

De Brusselse Regering heeft sinds het begin van de legislatuur en onder mijn impuls getracht om het institutionele landschap te rationaliseren. Die rationalisering is opgenomen in de gewestelijke beleidsverklaring en in de Strategie 2025, en steunt op de Small Business Act. De hoofdopdracht van die rationalisering is voor een grotere efficiëntie en een zichtbaarder overheidssysteem ter ondersteuning van economische actoren te zorgen.

De Brusselse economie bestaat voornamelijk uit kmo’s (98,9% in 2016), die voor veel tewerkstelling zorgen. Daarom moeten via het gewestelijke beleid doeltreffende instrumenten ontwikkeld worden om die ondernemingen te ondersteunen.

Als enige actor zal het nieuwe agentschap vanaf januari 2018 de volgende instellingen incorporeren: Impulse, het Brussels Agentschap voor de Onderneming, Atrium, het Gewestelijk Handelsagentschap en Brussel Invest & Export, de gewestelijke operator voor de bevordering van buitenlandse handel en het onthaal van buitenlandse investeerders. De drie hoofdopdrachten van het nieuwe agentschap zijn:

  1. Een omgeving creëren waarin de Brusselse economie zich kan ontwikkelen. Ondernemers vinden voortaan alle oplossingen bij dezelfde structuur. Die kan dan ook een meer gepersonaliseerde follow-up aanbieden op basis van de verschillende behoeften. Via zijn enig loket 1819 zal het Agentschap ook als link fungeren tussen de andere polen: financiering met finance.brussels en huisvesting met Citydev en Innoviris.
  2. Zorgen voor een grotere efficiëntie en een zichtbaarder overheidssysteem ter ondersteuning van ondernemers.
  3. Zorgen voor een goed bestuur. Dat zal met name gebeuren via een raad van bestuur die beperkt wordt tot negen bestuurders.

Minister Gosuin licht toe dat het om een volledige koerswijziging gaat: “Vroeger moesten ondernemingen uitzoeken welke stappen het best ondernomen konden worden en bij verschillende personen te rade gaan voor ze de juiste dienst vonden. Nu onderneemt het bestuur de nodige stappen en zoekt het de beste instrumenten voor de maatschappij. Het proces en de denkwijze worden volledig omgedraaid”.