Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onderzoekt de reconversie van het Delhaizeterrein

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onderzoekt de reconversie van het Delhaizeterrein

Op initiatief van minister-president Rudi Vervoort en Brussels minister van Economie en Tewerkstelling Didier Gosuin heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een verkennende opdracht toevertrouwd aan perspective.brussels en citydev.brussels. Dit om de reconversie van het Delhaizeterrein in Molenbeek in goede banen te leiden.

Op 25 februari 2019 kondigde Delhaize zijn intentie aan om afstand te doen van zijn Brusselse site om zijn ondersteunende diensten te verhuizen naar en centraliseren in Kobbegem (Asse), naast zijn distributiecentrum in Zellik. Door die verhuizing, die gepland staat voor uiterlijk eind 2021, zou er een terrein van 37.000 vierkante meter vrijkomen in het hart van Brussel. Beter nog, het terrein is gelegen in een ondernemingsgebied in een stedelijke omgeving (OGSO).

Om de reconversie van dit terrein in goede banen te leiden, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering – op initiatief van minister-president Rudi Vervoort en Brussels minister van Economie en Tewerkstelling Didier Gosuin – een verkennende opdracht toevertrouwd aan perspective.brussels en citydev.brussels om te onderzoeken welke opportuniteiten de Molenbeekse site biedt en hoe haalbaar die eventuele opportuniteiten zijn.

Die opdracht heeft meerdere doelstellingen: het industriële karakter van het terrein behouden om er de uitbouw van nieuwe productieve activiteiten mogelijk te maken, maar ook een gemengd project uitwerken, rekening houdend met de bestemming van het terrein als OGSO en met het geplande programma voor de Weststationsite.

Brussels minister van Economie en Tewerkstelling Didier Gosuin pleit overigens voor het behoud en de uitbreiding van de samenwerking tussen Delhaize en de overheidsdiensten voor tewerkstelling en opleiding.

“Met deze dubbele opdracht willen we anticiperen op het vertrek van Delhaize in 2022. De site in Ossegem biedt potentieel voor de ontwikkeling van de productieactiviteiten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bovendien benadrukt het Richtplan van Aanleg (RPA) voor het Weststation de ontwikkelingsperspectieven van deze site”, besluit Brussels minister van Economie en Tewerkstelling Didier Gosuin.

Meer informatie