Het Brussels Gewest legt de laatste hand aan de revitalisering van de GIMB

Het Brussels Gewest legt de laatste hand aan de revitalisering van de GIMB

Bij de lancering in oktober 2015 van de rationalisering van de economische opdrachten en structuren besliste de Brusselse Regering om een financieringspool op te richten rond de groep GIMB, finance.brussels.

Om dat te bereiken moest – volgens het bekende Gosuin-recept – geanalyseerd, geëvalueerd en aangepast worden. In dat kader werd een studie gelanceerd over het bestuur van de structuur van de groep en de filialen en over de aangeboden producten. De doelstelling was de doeltreffendheid en het nut van de beschikbare financiële producten evalueren, rekening houdend met de kernbehoeften van de zko's en kmo's waaruit de Brusselse economische sector bestaat.

Na de lancering van een bestek werd EY opgedragen om die studie uit te voeren. EY formuleerde 21 aanbevelingen om het economische instrument te optimaliseren en vooral om te komen tot een strategische denkcultuur. Naast die 21 maatregelen keurde de Regering 13 bijkomende maatregelen goed om de actieradius van finance.brussels uit te breiden.

In totaal werden via de aanbevelingen van het EY-verslag en de standpunten van de Brusselse Regering 34 maatregelen gelanceerd. Die zijn toegespitst op zeven pijlers: het beleid, het bestuur, de structuur van de groep, de producten, de partnerschappen, de communicatie en de standpunten van de Regering. Zo kon de instelling die afgezonderd leek van de echte wereld werkelijk gerevitaliseerd worden door het Gewest.

Teruggeschroefd loon van de toekomstige bestuurders

90% van de dossiers werd niet eens meer door de raad van bestuur van de GIMB behandeld, maar door de filialen”, betreurt Didier Gosuin, Brusselse minister van Economie, die terug wat meer transparantie wou bij de werking van de GIMB. Vorig jaar werd de oprichting van een strategisch comité met externe observatoren goedgekeurd, met als opdracht controleren of de GIMB de wensen van het Gewest naleeft en afgestemd op de behoeften van de Brusselse economische sector handelt. In de toekomst zullen de regeringscommissarissen de vergaderingen van het bezoldigingscomité van de GIMB bijwonen, voegt de minister nog toe. “Vroeger heerste er een ons kent ons-sfeer.

In het auditverslag wordt het gebrek aan transparantie benadrukt bij de verloning van de bestuurders van de GIMB en een bestuur met onvoldoende formalisering. Een van de als gevolg van de audit goedgekeurde loonsverminderingen is dat het presentiegeld van de bestuurders tot 120 euro zal worden beperkt. De volgende bestuurders van de GIMB zullen maar 127.000 euro bruto meer verdienen, zonder voordelen en anciënniteit. Een headhunter werd aangesteld om Serge Vilain te vervangen, de huidige bestuurder die de pensioengerechtigde leeftijd al bereikt heeft. De andere twee directeurs liggen onder contract en zullen voor het einde van hun mandaat of hun loopbaan niet uit hun functie verwijderd worden.

Het grootste project dat nog tegen het einde van het jaar tot een goed einde gebracht moet worden blijft de reorganisatie van de structuren en filialen van de GIMB tot drie polen. Die moeten een alternatief vormen voor de acht verschillende entiteiten die momenteel samen bestaan. Brustart (start-ups), Brusoc/Brupart (zko’s) en het Brussels Waarborgfonds zaten allemaal onder de overkoepelende GIMB. Brinfin, het filiaal dat zich voornamelijk bezig hield met de schuld van de negentien gemeentes zal met het gewestelijke Agentschap van de Schuld worden samengevoegd.

De GIMB zal dus samenwerkingsverbanden moeten aangaan met hub.brussels, waarin de overheidsinstrumenten voor de begeleiding van ondernemingen worden samengebracht. In de toekomst zou hub.brussels bestuurders naar de GIMB moeten sturen, kondigt Didier Gosuin nog aan. “Het investeringsbeleid van de GIMB moet gerevitaliseerd worden en daarvoor moest een knuppel in het hoenderhok worden gegooid”, benadrukt de minister. “Door systematischer een beroep te doen op de diensten van het toekomstige agentschap voor de ondersteuning van de ondernemingen, gefinancierd door de GIMB-groep/finance.brussels zouden de risico's voor de GIMB verminderd kunnen worden.

Evaluatiecultuur

Die polen zullen naast hun basisopdrachten vier kernactiepunten hoog in het vaandel dragen: de ondersteuning van de sociale economie, de circulaire economie, de audiovisuele sector en vernieuwing. Voor die verschillende materies werden fondsen aangelegd ten laste van het Brussels Gewest. “We maken middelen beschikbaar. We moeten ons ervan vergewissen dat ze nuttig gebruikt worden en dat de GIMB die middelen niet te veel oppot”, kondigt Didier Gosuin aan.

Meer over het algemeen wil de minister iets meer het beleid van de GIMB evalueren. “ In het Brussels Gewest lijkt men voortdurend zelfvoldaan te zijn. Alles lijkt altijd heel goed te verlopen volgens de jaarverslagen. Dat is niet normaal.

 

Lees het artikel op de website van L’Écho of hier als pdf.