Het Brussels Gewest lanceert zijn pool voor de digitale economie

Het Brussels Gewest lanceert zijn pool voor de digitale economie

Brussel, 20 december - Om de ontwikkeling van de digitale economie een duwtje in de rug te geven investeerde het Brussels Gewest, op voorstel van Didier Gosuin, Brussels minister van Economie, 400.000 euro in DigitYser. DigitYser is het ‘clubhuis’ van de digitale sector in Brussel. De doelstelling is van Brussel de place to be voor digitale economie in Europa te maken.

Een centrale plaats voor de ondersteuning van de ontwikkeling van de digitale sector

DigitYser bevindt zich op de Antwerpselaan 40 in Brussel en herbergt de verschillende gemeenschappen van de digitale sector: AI, VR, IoT, maar ook big data en blockchain. Het is een gemengde plaats, waar tegelijk start-ups gevestigd zijn, opleidingen gegeven worden en evenementen worden georganiseerd om een omgeving te creëren waarbij uitwisselingen en ondernemersondersteuning wordt aangemoedigd. De rol ervan is het grote publiek bewustmaken van en informeren over digitale technologieën, bij die technologieën horende opleidingen aanbieden en deskundige ondersteuning bieden bij de ontwikkeling van nieuwe ondernemersprojecten.

“In steden zoals Amsterdam en Rijsel bevinden zich ontmoetingsplaatsen voor technologische gemeenschappen die op één technologie zijn toegespitst. Brussel vernieuwt en brengt die gemeenschappen samen: big data, virtual reality en het internet der dingen. Dat maakt DigitYser een unieke locatie in Europa”, zegt Didier Gosuin, Brussels minister van Economie.

DigitYser is een partnerschap tussen de overheid en de privésector. Het is gevestigd in een prestigieus gebouw van meer dan 2.000 m², waarin voordien Publicis gevestigd was. Het gebouw behoort toe aan Sofina, een holdingcompany die dit partnerschap beschouwt als een manier om dicht bij de bruisende innovatiewereld te blijven. Het Brussels Gewest pompt 400.000 euro in het project en ENGIE investeert 50.000 euro.

 

Inzetten op de economie van de toekomst

De digitale economie vormt in Brussel 7,6% van het BBP. Dat komt neer op in totaal 5,1 miljard euro, ten opzichte van slechts 1,23 miljard euro in Wallonië (1,4% van het BBP). Dat is toe te schrijven aan het feit dat die sector een volledig onderdeel van de stedelijke economie vormt.

“Er wordt momenteel nagedacht over de nieuwe stedelijke industrieën die, soms, virtuele producten met zich brengen, zoals in de digitale sector. We moeten ons toespitsen op dat potentieel van de industrie 4.0. Die industrie van de toekomst zal groeien en zich ontwikkelen in stedelijke contexten”, licht Didier Gosuin, Brussels minister van Economie, toe.

 

Een door veelbelovende projecten versterkte omgeving

Om de ontwikkeling van de digitale economie te stimuleren, lanceerde het Brussels Gewest in januari 2016 het NextTech-plan. Dat plan betreft twintig concrete maatregelen om een omgeving te scheppen waarbij de oprichting en de snellere vooruitgang ondersteund en aangemoedigd worden van ondernemingen die actief zijn in de sector van de informatie- en communicatietechnologieën in het Brussels Gewest. In dat plan wordt de nadruk gelegd op drie technologieën met veel potentieel: virtual reality, het internet der dingen en big data.

Om die doelstelling te behalen, zet het Brussels Gewest ook in op veelbelovende projecten. Daarom heeft het een projectoproep gelanceerd ter ondersteuning van de uitvoering van zes maatregelen van dat plan:

- Integratie van prioritaire technologieën bij instellingen voor publieke/private huisvesting;

- Gespecialiseerde begeleiding op het vlak van de gekozen prioritaire technologieën;

- Sensibilisering van jongeren voor informaticaberoepen;

- Verkoopopleiding voor ondernemers;

- Voorbereiding op internationale technologiebeurzen;

- Ontwikkeling van korte ICT-opleidingen.

 

Een deskundigenjury selecteerde in totaal negen projecten voor 401.141 euro:

  1. Brussels Steam Academy - Gluon vzw / Bozar nv / DesidErasmus
  2. Cyber Security Challenge Belgium 2018 - NVISO cvba
  3. Service Design Factory Brussels - DesidErasmus
  4. LED IoT, VR/AR, AI - DesidErasmus
  5. IOT Factory Brussels - API Services
  6. Digitag - Digital Advice Group bvba / DSEA ULB Podcast
  7. DigitYser - European Data Innovation Hub vzw
  8. Voorbereiding op internationale technologiebeurzen - Mobilitas
  9. CyberWayFinder: Women in Cybersecurity Workforce Development Program - Cyberwayfinder bvba

Meer informatie.