Het Brussels Gewest lanceert de achtste editie van Open Soon

Het Brussels Gewest lanceert de achtste editie van Open Soon

Handelszaken die zich toespitsen op één product, die gaan voor geen afval, de korte keten, een veganistische insteek of zich nog op veel andere manieren engageren, de Brusselse handelssector blijft zich heruitvinden om zich nog beter af te stemmen op de wensen van de klanten. Momenteel zijn er 20.000 handelszaken in het Brussels Gewest en om de ontwikkeling van nog meer nieuwe handelszaken te stimuleren – met soms ongeziene concepten –, lanceert het Brussels Gewest zijn projectoproep Open Soon opnieuw. En dit jaar bedraagt de enveloppe twee keer zo veel vorig jaar.

Hoewel het aantal handelszaken aanzienlijk daalde, zien we dat het aantal handelszaken zich sinds de jaren 2000 lijkt te stabiliseren. Dat aantal draait rond de 20.000 zaken in heel Brussel. Het type handelszaak en de oppervlakte ervan evolueerde echter grondig. Er zijn minder handelszaken, maar ze zijn groter en scheppen meer werkgelegenheid dan vroeger. De aard van de handelszaken is veranderd.

Deze tendensen weerspiegelen vooral veranderingen in de maatschappij (de toegang van gezinnen tot internet, de ontwikkeling van de grootdistributie, ...) die consumptiepatronen beïnvloeden. Aangezien het koopgedrag evolueert, passen handelsactiviteiten zich aan om beter in te spelen op onze verwachtingen. Zo zien we een opmars aan handelszaken die zich op één product toespitsen, afvalvrije zaken en, recenter, geëngageerde handelszaken.

OpenSoon ... Qué?

OpenSoon omvat een subsidie van maximaal € 15.000, maar ook begeleiding op maat. Die moet ervoor zorgen dat orginele, kwaliteitsvolle en gedurfde handelszaken openen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Brussel heeft een evenwicht nodig tussen ketens en zelfstandige handelszaken. Daarom moet er een sterk weefsel van originele en aantrekkelijke zelfstandige zaken zijn. De doelstellingen van OpenSoon bestaan er dus in het commerciële aanbod in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uit te breiden. Dat moet gebeuren door de invoering van nieuwe concepten te faciliteren, een sterk weefsel van handelszaken voor te bereiden en het nieuwe commerciële aanbod beter te laten aansluiten op de verwachtingen van de klant.

Het programma OpenSoon wil Brusselaars er dus toe aanzetten te starten als zelfstandige. Voorts wil het programma, in tijden van grote winkelcentra en onlineverkoop, aanzetten tot meer innovatie en gemengde handel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Gedurende zijn achtjarige bestaan zorgde het programma OpenSoon al voor de opening van 130 handelszaken in Brussel. Daarbij werd € 1.798.154,96 aan premies toegekend. In 2017 werden 28 handelszaken geopend dankzij OpenSoon. Daarbij werd € 386.620,21 aan premies toegekend. Die 28 zaken omvatten voedingswinkels (21,4%), kledingwinkels (10,7%), decoratiewinkels (10,7%) en cosmeticazaken (7,1%).

Alle projecten worden voorgelegd aan een jury van onafhankelijke experts en beoordeeld volgens criteria inzake financiële levensvatbaarheid, kwaliteit en originaliteit van het project (men moet zich onderscheiden van het bestaande aanbod en zich goed positioneren in de markt) en de locatie (afstemming van de commerciële identiteit op de vraag van gebruikers in de wijk).

Om voort te borduren op de dynamiek van het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie, waarmee de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in maart 2016 van start ging, werden er dit jaar grotere premies toegekend aan projecten die passen in de logica van de kringloopeconomie.  

In 2018 besloot Brussels minister van Economie Didier Gosuin om het budget van OpenSoon op te trekken naar € 600.000. Met dit budget kunnen we meer dan 50 handelaars ondersteunen. De nieuwe projectoproep gaat van start op 2 mei 2018.

Gunstige effecten voor de Brusselse handel

In vergelijking met het nationale gemiddelde lopen de door hub.brusselsbegeleide handelszaken bijna twee keer minder risico om de deuren te moeten sluiten voor hun vierde jaar. Hoewel er in België een gemiddeld sluitingspercentage van 25% is voor handelszaken in hun derde jaar van bestaan, bedraagt dat percentage slechts 12% voor handelaars die een beroep deden op de diensten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Dat toont aan dat de toegekende premie, de expertise en de begeleiding van hub.brussels een echte toegevoegde waarde vormen. De begeleiding neemt de vorm aan van geïndividualiseerde coaching om de perfecte locatie en de geschikte oppervlakte te kiezen en een reeks praktische tips.

Dankzij OpenSoon slaagden we er overigens in om handelswijken die al jarenlang uitgestorven waren, nieuw leven in te blazen. Voorbeelden hiervan zijn de Congresstraat

Meer informatie.