Een handelshuurovereenkomst van korte duur voor pop-upzaken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Een handelshuurovereenkomst van korte duur voor pop-upzaken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Op donderdag 13 september 2018 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op voorstel van Brussels minister van Economie Didier Gosuin het voorontwerp van ordonnantie goedgekeurd dat pop-upzaken toelaat leegstaande handelsruimten enkele maanden lang te huren.

De laatste jaren zien we in onze winkelstraten steeds meer pop-upwinkels opduiken. Dat zijn winkels die maar enkele maanden open zijn en waar men voorraden uitverkoopt, waar kleine handelaars de mogelijkheid hebben hun producten uit te testen of waar ontwerpers een collectie kunnen lanceren. 

“In de huidige handelshuurovereenkomst is gelegenheidshuur formeel verboden. Om dit probleem te omzeilen, kunnen huurders en eigenaars hun toevlucht nemen tot een overeenkomst voor precaire bewoning. Die valt echter niet onder het handelsrecht. We moesten dus een overeenkomst voorstellen die volledige rechtszekerheid biedt voor alle betrokken partijen, dankzij een handelshuurovereenkomst van korte duur”, klinkt het bij Brussels minister van Economie Didier Gosuin.

Zo’n handelshuurovereenkomst van korte duur mag niet langer lopen dan een jaar. Ze moet het mogelijk maken de handel te stimuleren, de commerciële aantrekkingskracht van een straat uit te testen en de leegstand van handelszaken tegen te gaan. Tegelijk moet ze jonge ondernemers ertoe aanzetten de sprong te wagen, doordat ze hun product in alle veiligheid kunnen uittesten.

De ordonnantie wordt van kracht in het eerste kwartaal van 2019.

Meer informatie.