Dienst 1819, dé place to be als je wilt ondernemen in Brussel

Dienst 1819, dé place to be als je wilt ondernemen in Brussel

Ondernemers zitten met honderden vragen: Hoe stel ik mijn businessplan op? Welke tewerkstellingssteun is er voor mij? Hoe vind ik een locatie om me te vestigen?   Welke opleidingen kan ik volgen? Hoe kan ik geholpen worden als het even niet goed gaat met mijn zaak?

De dienst 1819 helpt sinds 2010 telefonisch of via het internet kandidaat-ondernemers, starters of gevestigde ondernemers om de overheids- of privéstructuren te vinden die hun concrete oplossingen kunnen bieden. Hij is gegroeid van enkel een telefoonnummer naar een enig loket. Het beeld ervan en het beeld van zijn informatie- en doorverwijsdiensten werden geconsolideerd via de crisismaatregelen die de Regering afkondigde na de aanslagen van 22 maart. Zijn drie opdrachten bestaan in bewustmaking over de opportuniteiten die ondernemerschap biedt, informatieverstrekking aan en oriëntering van ondernemers en leiding bieden om alle actoren te verenigen en samenwerkingen te stimuleren.

In 2016 kregen bijna 6.000 ondernemers antwoorden op hun vragen. Ze hebben een gevarieerd profiel: 44% vrouwen, 40% starters, 40% gevestigde ondernemers en 20% derden (gemeentes, federaties etc.).

Hét bewijs dat aan een behoefte wordt tegemoetgekomen: ononderbroken groei

Elk jaar wordt een tevredenheidsenquête afgenomen bij een representatieve steekproef van de klanten van de dienst 1819. Uit de enquête van 2016 vloeit voort dat 89% van de klanten de dienst nuttig vindt, dat 92% vindt dat de dienst aan hun behoeften voldoet en dat 95% de dienst aan andere personen zou aanbevelen.

80% van de klanten wordt doorverwezen naar een van de actoren van het netwerk ter ondersteuning van ondernemerschap in Brussel. Het gaat daarbij zowel om overheids- als privéactoren.

Om tegemoet te komen aan de vragen van de klanten en het Brusselse ondernemerschap te stimuleren gaat het Gewest nog verder: de dienst 1819 wordt een echt uniek informatie- en oriëntatieloket door de personen die hulp nodig hebben in de Charleroisesteenweg bij te staan.

Gedeeld bestuur

 “Het uniek loket uitbreiden is de eerste maatregel van de Small Business Act die in juni door de Brusselse Regering werd goedgekeurd. Zo wordt ook een volledige pijler van de hervorming van het Brusselse institutionele landschap concreet. Het gaat hier om de eerste fase van het ambitieuze plan van de Brusselse Regering om de overheidssteun aan ondernemingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegankelijker te maken”, licht Didier Gosuin, Brusselse minister van Economie, toe.

Naast het fysieke contactpunt besloot de Brusselse Regering in juni 2016 om bij de dienst 1819 een stuurcomité op te richten en om van 1819 het speerpunt te maken van haar gewestelijke communicatie.

Om de principes van gedeeld bestuur te concretiseren richtte de dienst 1819 een stuurcomité op, waarin partners en vertegenwoordigers van de openbare diensten voor begeleiding, financiering en vestiging zetelen. Dat stuurcomité bepaalt het actieplan van de dienst 1819 en volgt de uitvoering ervan. Er werden bovendien ook partnerschapsovereenkomsten ondertekend met privépartners.

Dienst 1819, van alle markten thuis, en universele informatie

Het informatiepunt is een plek waar iedereen in contact zal kunnen komen met de partners van het netwerk en de adviseurs van de dienst 1819. Die fysieke plek in het UNO-gebouw, Charleroisesteenweg 110, 1060 Brussel, was onontbeerlijk om een breed en gevarieerd Brussels publiek kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden.

Om alle ondernemers in Brussel te bereiken zal de website van de dienst 1819 vanaf het einde van de maand in het Engels beschikbaar zijn.

 

Meer informatie in het Nederlands en in het Frans