Brussels Gewest speelt voortrekkersrol binnen kringloopeconomie

Brussels Gewest speelt voortrekkersrol binnen kringloopeconomie

In maart 2016 heeft het Brussels Gewest, op voorstel van Céline Fremault, de Brusselse minister van Leefmilieu, Fadila Laanan, de Brusselse staatssecretaris van Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid, en Didier Gosuin, de Brussels minister van Economie en Tewerkstelling, het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie gelanceerd. Twee jaar later doet Brussel zich gelden op dit terrein.

Het Brussels Gewest was een van de eerste regio’s in Europa om een Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie goed te keuren. Het bevat 111 concrete maatregelen om milieugebonden uitdagingen om te zetten in economische opportuniteiten, om toegevoegde waarde te creëren, lokaal te produceren, de verplaatsingen te beperken en werkgelegenheid te creëren.

Een document goedkeuren is echter geen garantie dat er verandering komt. En dus stelt zich de vraag waar we, twee jaar na de opstart, staan.

De helft van de 111 maatregelen uit het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie is reeds gerealiseerd. We vestigen uw aandacht op enkele van die maatregelen:

  • De projectoproep “be circular - be brussels” ten gunste van de Brusselse zelfstandigen en ondernemingen om hen in hun creativiteit te ondersteunen en economische activiteiten in Brussel ten voordele van het leefmilieu en de plaatselijke tewerkstelling tot stand te brengen. Budget van 1,5 miljoen € rechtstreekse steun per jaar.
  • BruCircle: een investeringsfonds voor de kringloopeconomie van 1,5 miljoen euro om te investeren in kmo’s actief binnen de kringloopeconomie. Tot 200.000 euro tussenkomst per dossier, via leningen of kapitaal.
  • “Green4Change”: het begeleidingsprogramma van hub.brussels dat zich richt tot de kmo’s die vooruitgang willen boeken in de transitie wat energie en kringloopeconomie betreft.
  • CircleMade: de eerste cluster met ondernemingen actief binnen de kringloopeconomie. Doelstelling: het ontstaan van projecten met vele actoren vergemakkelijken, toegang krijgen tot nieuwe markten en deelnemen aan de transitie naar een Brusselse kringloopeconomie. Dertig ondernemingen zijn al lid.
  • De nieuwe premies voor de ondernemingen zullen deze dynamiek overnemen. We zullen ervoor zorgen dat tweedehandsmateriaal in aanmerking komt voor ondersteuning bij investeringen.
  • In 2016 en 2017 werden 222 ondernemers vergezeld. Het GPCE heeft zich als doel gesteld om tegen 2019 200 start-ups en ondernemingen te begeleiden. De doelstelling werd dus reeds behaald in het midden van het traject!
  • Talloze structurelere maatregelen om de vestiging en de verduurzaming van de circulaire praktijken te bevorderen.

 

“De circulaire economie krijgt voet aan de grond in het Brussels Gewest. Om die reden moeten we instrumenten ontwikkelen om de ondernemingen de kans te geven te groeien. Om hen zo te helpen de ecologische voetafdruk van het Gewest te verminderen. Om de transitie te versnellen. Opdat de optelsom van “kleine stapjes” in het beleid op gewestelijke schaal verandering op termijn mogelijk maakt. Om allen samen de voedingsbodem te creëren voor een gedaanteverandering van de economie”, verklaart Didier Gosuin, Brussels minister van Economie.

Meer informatie.