Brusselaars gebruiken steeds meer dienstencheques

Brusselaars gebruiken steeds meer dienstencheques

In 2018 kochten Brusselaars in totaal 16.242.668 dienstencheques aan. Dat zijn er 350.000 meer dan in 2017. Dat betekent ook dat de dienstencheque het goed doet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

In het kader van de zesde staatshervorming nam het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de bevoegdheid over het dienstenchequebeleid over. Om de financiële stabiliteit van die maatregel te waarborgen, besloot de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in 2016 om de prijs van de dienstencheques op 9 euro te houden en de fiscale aftrekbaarheid ervan terug te dringen tot 15% (ten opzichte van 30% ervoor).

Die wijziging had geen enkele impact op het gebruik van dienstencheques of op de gezondheid van de sector. De beschikbare cijfers tonen dat duidelijk aan.

In 2018 kochten Brusselse huishoudens 16.242.668 dienstencheques aan, een toename met 2,35% ten opzichte van 2017. Wat de terugbetaalde dienstencheques betreft, steeg ook het aantal dienstencheques dat Brusselaars effectief gebruikten. In 2018 werden er 15.945.875 dienstencheques gebruikt, ten opzichte van 15.784.435 in 2017 (+1,45%).

Het aantal elektronische dienstencheques blijft ook toenemen. In 2016 was 33,5% van de Brusselse dienstencheques elektronisch.  In 2017 beloopt dat percentage 41,62%. In 2018 was 46,45% van de dienstencheques elektronisch.

Dit toegenomen gebruik van dienstencheques toont aan dat we de juiste maatregel hebben getroffen door Brusselse huishoudens dienstencheques te blijven verstrekken tegen dezelfde prijs, maar de sector tegelijk toe te laten zich verder te ontwikkelen. Momenteel werken er immers 22.000 Brusselaars in deze activiteitensector”, besluit Brusselse minister van Economie en Tewerkstelling Didier Gosuin.

Meer informatie.