Bijna twee miljoen euro om de circulaire economie te ondersteunen

Bijna twee miljoen euro om de circulaire economie te ondersteunen

Sedert drie jaar ontwikkelt de circulaire economie zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In 2016 lanceerden minister van Economie en Handel Didier Gosuin en minister van Leefmilieu Céline Fremault het Gewestelijk Plan voor Circulaire Economie (GPCE), waarmee Brussel een voortrekkersrol speelde.

Het GPCE, dat drie jaar geleden werd goedgekeurd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, heeft als doelstelling de lineaire economie (produceren-consumeren-weggooien) om te zetten in een circulaire economie. Verschillende gewestelijke, gemeentelijke, private en publieke actoren en actoren uit het verenigingsleven werden betrokken bij dit initiatief. Een van de acties van het plan omvat de lancering van een projectoproep in samenwerking met Leefmilieu Brussel, Brussel Economie en Werkgelegenheid en hub.brussels.

BE.CIRCULAR 2018

De projectoproepen be.circular, een belangrijke maatregel van het GPCE, dragen concreet bij tot de versnelde toepassing van verschillende circulaire economiemodellen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zoals het hergebruik van afval (hergebruik, herstel, opnieuw gebruiksklaar maken en recycling), de nieuwe circulaire economische modellen (korte ketens, collaboratieve economie), ecodesign en performante initiatieven ter begeleiding van de omschakeling naar een circulaire economie.

Voor de derde editie van deze oproep werden niet minder dan 83 nieuwe dossiers ingediend en selecteerde de jury 26 projecten. Tot slot heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een bedrag van 1.764.016 euro aangewend om de geselecteerde handelszaken te ondersteunen.

De ambitie daarbij is om van Brussel een toonbeeld van circulaire economie te maken en aan te tonen dat de overgang naar een kringloopeconomie haalbaar is in uiteenlopende domeinen. Ze moet een manier vormen om nieuwe economische activiteiten in Brussel te stimuleren, waardoor ook nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd worden. “Vroeger waren ecologie en economie niet verzoenbaar. Die visie is echter achterhaald. We zien namelijk dat de circulaire economie lucratief is en bovendien lokale tewerkstelling creëert”, voegt Didier Gosuin toe.

De projectoproep be.circular is gebaseerd op vier prioritaire thema’s om de Brusselse economie doeltreffend te dynamiseren en mobiliseren, rekening houdend met het potentieel van de circulaire economie: 3R (van het Franse ‘réparer, réutiliser, recycler’: herstellen, hergebruiken en recyclen), voeding, de bouwsector en de functionaliteitseconomie. In 2018 zag een nieuwe transversale categorie het licht: Impact +, dat mikt op projecten van grote omvang, die meer steun vereisen.

Lees het artikel in la Dernière Heure of in pdf-formaat (in het Frans.