Stop het fake news van de cdH-voorzitter: het gaat goed met de economie en de tewerkstelling in Brussel!

Stop het fake news van de cdH-voorzitter: het gaat goed met de economie en de tewerkstelling in Brussel!

Brussel, 20 mei 2019 – In een interview met de krant Le Soir van 20 mei stelt Maxime Prévot, de voorzitter van cdH, dat de tewerkstelling in Brussel sinds 2014 daalt en dat steeds meer ondernemingen het Brussels Gewest verlaten. Dat is onjuist, verschrikkelijk onjuist! En de cijfers bewijzen het.

Nooit werden in Brussel zoveel ondernemingen opgericht en werden zoveel jobs gecreëerd als tijdens deze legislatuur.

In 2018 telde het Brussels Gewest 108.243 ondernemingen, tegenover 94.436 in 2014[1], wat een stijging van 15% betekent. Het is waar dat bepaalde ondernemingen het Brusselse grondgebied verlaten en zich in Vlaanderen vestigen, maar dat gaat slechts om 3% (3.533 ondernemingen) van het totale aantal ondernemingen. Bovendien konden we in 2018 een nettoschepping van 4.254 ondernemingen noteren in Brussel[2].

Wanneer de economie het goed doet, dan volgt de tewerkstelling. Zo is het aantal jobs in Brussel gestegen van 692.180 in 2014 tot 703.333 in 2018[3], wat een stijging is van 1,6%. De Brusselaars hebben de binnenlandse markt heroverd, aangezien we van 47% door Brusselaars ingevulde jobs in Brussel naar 53% zijn gestegen. Het aantal pendelaars naar Brussel is met 10.000 eenheden gedaald, terwijl het aantal Brusselaars dat buiten Brussel gaat werken, met 10.000 eenheden gestegen is en momenteel 77.000 personen bedraagt.

“Als uittredend minister kan ik de onwaarheden van een partijvoorzitter niet aanvaarden die veelzeggend zijn over het beheer van zijn dossiers. Anders aan politiek doen, is ook de waarheid durven zeggen”, besluit minister Didier Gosuin.

Meer informatie.

 

[1] Bron: Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium

[2] Ibidem

[3] Bron: NBB-INR