Sociale top 2019: laatste stand van zaken van deze legislatuur

Sociale top 2019: laatste stand van zaken van deze legislatuur

De nieuwe overlegdynamiek die Brussel sinds 2013 kent, haalt vandaag zijn grote gelijk. Op vier jaar tijd vond zesmaal een Sociale Top plaats waar samen de prioriteiten van het regeringsbeleid werden vastgelegd en de resultaten van het verstreken jaar tegen het licht werden gehouden.

“Ik wil het specifieke karakter van Brussel benadrukken, dat van sociaal overleg een pijler van zijn sociaaleconomische beleid maakte: met de Strategie 2025 hebben we niet alleen het overleg (en de middelen ervoor) uitgebreid, maar ook geïnnoveerd door samen te werken tussen de regering en de sociale partners via het concept van gedeelde prioriteiten, dat intussen al zijn nut heeft bewezen”.

Meer informatie.