“Opnieuw willen federaliseren is naïef en hypocriet”

“Opnieuw willen federaliseren is naïef en hypocriet”

Om (on)doeltreffendheid aan te pakken zonder het land opnieuw bloot te stellen aan de verschrikkingen van een nieuwe staatshervorming stelt de Brusselse minister Didier Gosuin voor om eerst een aantal problematische dossiers te bepalen waarvan het voor iedereen nuttig zou zijn mochten ze worden opgelost. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om mobiliteit, het preventiebeleid in de gezondheidszorg en de kwalificaties van jongeren.

Vervolgens draait het om vertrouwen: “Zijn we bereid om gezamenlijke projecten te ontwikkelen met als doelstelling onze performantie te verbeteren in voor alle partijen veelbelovende domeinen?” Als we daartoe “niet” bereid zijn, en dus als er geen politieke bereidwilligheid daartoe is, meent hij, “dan is dat omdat sommigen verborgen agenda’s hebben, die niet willen dat België beter functioneert, omdat het slecht functioneren van België een argument vormt om nog verder te gaan met de verbrokkeling van het land”.

Om de situatie te verbeteren hebben we een bruggenbouwer nodig en we moeten dan ook de federale overheid erkennen in zijn rol als instantie die projecten in goede banen leidt, samen met de gewesten en de gemeenschappen, rekening houdend met hun specifieke kenmerken. “Er moet daarbij minstens een principiële vraag gesteld worden aan alle partijen: zijn we nog bereid om samen te werken aan grote gezamenlijke projecten die iedereen ten goede komen?”, besluit Didier Gosuin.

---

Lees het volledige interview als pdf of via lesoir.be