Meer kinderbijslag in Brussel vanaf 2020

Meer kinderbijslag in Brussel vanaf 2020

Het systeem voor kinderbijslag dat de Brusselse Hoofdstedelijke Regering goedkeurde waarborgt juridische stabiliteit en een begroting die onder controle is. Daarbij passen we ons aan de bijzonderheden van ons gewest – het jongste van het land – en zijn bevolking aan.

Bij het nieuwe systeem voorzien we in een basisbedrag van € 150, aangevuld door een leeftijdstoeslag. De kinderbijslag wordt bovendien vermeerderd met andere toeslagen, die verband houden met het inkomensniveau van de ouders: € 31.000 of € 45.000 per jaar.  De nieuwe voorwaarden gelden voor kinderen geboren na 1 januari 2020 en alle kinderen – zonder onderscheid – vanaf 2026. De hervorming voorziet er overigens in dat gezinnen die geld zouden verliezen in het nieuwe systeem, hun huidige bedragen blijven behouden. De koopkracht van (met name kansarme) Brusselse gezinnen zal toenemen. Dat is een goede zaak voor de economie.

Vanaf 2019 worden er grote uitgaven gedaan: er zal 30 miljoen euro extra worden geïnjecteerd om het systeem te bestendigen. In 2020 zal het operationeel zijn.

Meer informatie.