De breuk is nu volledig

De breuk is nu volledig

Met verbijstering geslagen proberen wij te begrijpen waarom de Amerikanen op deze manier gestemd hebben. Het resultaat slaat in als een bom en laat de stem horen van burgers die geen houvast meer vinden bij een establishment dat zijn ogen sluit voor groeiende sociale ongelijkheid. De breuk is nu volledig.

Bezuinigingswoede heeft angst voor de andere gezaaid, een ieder-voor-zich mentaliteit teweeggebracht en de middenklasse uitgehold.

Om het populisme van de ene en de demagogie van de andere te overstijgen zal een nieuw politiek bewustzijn tot stand moeten komen. Ziedaar onze rol als beleidsmakers. Wij moeten de publieke opinie onder ogen zien en het sociale onbehagen een halt toeroepen.

Enkel met verdubbelde krachten kunnen u en ik deze angst ombuigen en een geloofwaardig alternatief bieden voor de simplistische slogans.