Vidéos

De meest vervuilende voertuigen worden vanaf volgend jaar uit Brussel gebannen

Er wordt een lage-emissiezone ingevoerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ik ben er trots op deel uit te maken van een regering die het aandurft zulke belangrijke maatregelen te treffen in het belang van de bevolking!

€ 4.000 om het ondernemerschap te stimuleren bij Brusselse werkzoekenden

Vanaf 2018 komt er een gebruiksklare maatregel die toegankelijk is voor alle werkzoekenden die willen ondernemen.

Meer informatie

L'invité de BX1

Het moet gedaan zijn met de politieke spelletjes. We moeten aan het werk gaan en een antwoord formuleren op de uitdagingen waarover de Brusselaars zich zorgen maken. De politieke crisis heeft het vertrouwen in Brussel ondermijnd: we moeten het vertrouwen herstellen door de algemene beleidsverklaring nieuw leven in te blazen.

Te gast bij Vivacité

“Deze bemoedigende cijfers zijn inderderdaad het resultaat van een economische conjunctuur, maar ook van een Brusselse strategie”. #werkloosheid

Economie, tewerkstelling, beroepsopleiding ... De dossiers op de agenda

Gedaan met politieke spelletjes: we moeten allen onze verantwoordelijkheid nemen en aanpakken nu. Economie, tewerkstelling, beroepsopleiding, gezondheid … Er is nog werk aan de winkel in het Brussels Gewest!

#politiekecrisis #brussel #economie #tewerkstelling #gezondheid

Te gast bij BEL RTL

#politiekecrisis #verantwoordelijkheid #coherentie #bestuur

POLITIEKE GAST BIJ LA MATINALE OP BEL RTL

Om ons democratisch systeem te beschermen, moeten de traditionele partijen bereid zijn om de personen uit te sluiten die betrokken zijn bij de schandalen die de politieke wereld in hun greep houden en onze instellingen verlammen.

Momenteel moet prioriteit gegeven worden aan de goede werking van onze instellingen in Brussel.

TE GAST BIJ BX1

#goedbestuur #Franstaligepolitiekecrisis #digitaleeconomie

Dienst 1819, toegangspoort tot een gewestelijk netwerk van concrete oplossingen voor ondernemingen

In mei 2017 kreeg het aanbod van diensten aan Brusselse ondernemers een impuls. Het Brussels Gewest opende immers het fysieke loket van de dienst 1819.

Meer informatie

@BX1: Didier Gosuin baseert zich op het Zwitserse model voor alternerende opleiding: “Dat geldt echt als een voorbeeld”.