Staatshervorming kost Brussel jaarlijks 150 miljoen euro

Staatshervorming kost Brussel jaarlijks 150 miljoen euro

Het is reeds 5 jaar geleden dat in België de Zesde Staatshervorming werd goedgekeurd, waarbij belangrijke bevoegdheden naar de gewesten werden overgeheveld en een nieuwe financieringswet in het leven werd geroepen. De gewesten genereren aldus het grootste deel van hun inkomsten uit de gewestelijke opcentiemen op de personenbelasting. Het is moeilijk om de gevolgen ervan vandaag in te schatten, omdat er geen enkele precieze opvolging van de effecten van de Zesde Staatshervorming bestaat.

Volgens minister Didier Gosuin liggen de inkomsten uit belastingen evenwel lager dan de ramingen uit de bijzondere financieringswet. De economische groei werd eveneens overgewaardeerd, en dat betekent voor Brussel jaarlijks een verlies van beschikbare middelen.

Bovendien is de fiscale capaciteit van ons Gewest nog afgenomen: zij ligt 22% lager dan het nationale gemiddelde. “Enkel voor het Brussels Gewest kost het jaarlijks al minstens 150 miljoen euro. De federale staat wordt gesaneerd op de kap van de gewesten.”

Meer informatie (in het Frans)