We moeten jongeren ertoe aanzetten te kiezen voor opleidingen die hen voorbereiden op jobs waarvoor werkkrachten nodig zijn, zoals jobs in verband met de digitale revolutie.

Didier Gosuin

Mieux coordonner les chantiers et indemniser les commerçants à Bruxelles

L’économie bruxelloise ne peut plus être une simple variable d’ajustement lorsque des chantiers sont menés en Région bruxelloise. Nous voulons inverser la logique : mieux coordonner les chantiers pour les concentrer, les synchroniser et réduire les délais.

« Because »
Sinds begin 2018 is er een nieuwe premie van 4.000 euro in het Brussels Gewest. De premie is opgevat als een degressieve financiële stimulans voor zelfstandigen die zich in Brussel vestigen. Charlotte ontving als allereerste de premie. Ze opende Because, een veganistische tattoostudio.
hub.brussels
Geen lijdensweg meer voor ondernemers ... Vanaf januari 2018 vind je alle diensten die ondernemingen tijdens hun volledige levensloop nodig hebben in hetzelfde expertisecentrum: hub.brussels. Catherine Olbrechts is er consulente Stedenbouw en Milieu. Volgens haar is de juiste informatie van primordiaal belang voor je een zaak opstart.